• اولین کیسه فروشی آنلاین
  • خط تولید کیسه نایلون پلی پروپیلن
  • خط تولید کیسه متقال پارچه ای

کیسه کنفی - چتایی

چرخ سرکیسه دوز

قطعات چرخ سرکیسه دوز

آخرین نمونه کارهای جدید

نمایش بیشتر
کیسه برنج , گونی برنج , گونی تبلیغاتی برنج

کیسه برنج , گونی برنج , گونی تبلیغاتی برنج
نمایش بیشتر
10کیلویی متقال صدری هاشمی کیسه مهربانی

10کیلویی متقال صدری هاشمی کیسه مهربانی

10کیلویی متقال صدری هاشمی کیسه مهربانی
نمایش بیشتر
برنج خانم رز خوشپخت

برنج خانم رز خوشپخت

برنج خانم رز خوشپخت

صادرات به کشور ها