• اولین کیسه فروشی آنلاین
  • خط تولید کیسه نایلون پلی پروپیلن
  • خط تولید کیسه متقال پارچه ای

آخرین محصولات کیسه

کیسه کنفی - چتایی

چرخ سرکیسه دوز

قطعات چرخ سرکیسه دوز

آخرین نمونه کارهای جدید

نمایش بیشتر
برنج هاشمی دربار گیلان

برنج هاشمی دربار گیلان

برنج هاشمی دربار گیلان
نمایش بیشتر
برنج هاشمی سولان

برنج هاشمی سولان

برنج هاشمی سولان
نمایش بیشتر
برنج علی کاظمی خانم رز

برنج علی کاظمی خانم رز

برنج علی کاظمی خانم رز
نمایش بیشتر
برنج صدری هاشمی خانم رز

برنج صدری هاشمی خانم رز

برنج صدری هاشمی خانم رز

صادرات به کشور ها